Metabolic Balance: on – line objednávka programu

Pre klientov ktorý nemôžu dochádzať na osobné konzultácie, je tu možnosť individuálneho poradenstva na diaľku . Komunikuje sa telefonicky. Klient má možnosť takto absolvovať 7 konzultácií -je to zahrnuté v cene programu.Samozrejmosťou je , že takato forma programu si vyžaduje viac samostatnosti a sebakontroly.

Ak máte záujem absolvovať program aj na diaľku bude Vám zaslaný formulár- osobný dotazník a formulár na laboratórne vyšetrenie krvi. Tieto parametre si možete dať vysetriť u svojej obvodnej lekárky prípadne po dohode aj u nás.

Vyplnením dotazníka sa nijako finančne nezavazujete ! Až po telef.komunikcii alebo mejlovej komunikcii vm bude vystavený doklad za objednané služby. Nasledne sa vystavi program.

Kontaktujte nás cez ikonku Kontakt: vase meno , email a text ze máte záujem o Metabolic balance na diaľku alebo telefonicky 0905806734.